Това ли е краят на ерата на въглищата във Великобритания?

След 250 години господство в страната, въглищата окончателно залязват като задвижващ индустриален механизъм в родината на универсалната парна машина